Zápis do ZŠ Prameny

Zápisy pro školní rok 2023/24

Do prvního ročníku bude přijato max. 10 žáků.

Zápis do 1. ročníku 2023/24 proběhne 3. dubna 2023. Než půjdete k zápisu, domluvte si schůzku s ředitelkou a školní psycholožkou (tel.777626252, email:prameny@zsprameny.cz).

Kritérium přijímání: Sourozenec v ZŠ Prameny

V případě přetlaku poptávky proběhne veřejné losování. Losování proběhne 3.dubna 2023 v 9:00 hodin v kanceláři ředitelky. 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné do 31.3. vyzvednout v kanceláři školy.

Podmínkou zápisu není osobní účast dítěte ve škole.