Zápis do ZŠ Prameny

Zápisy pro školní rok 2022/23

Registrační čísla dětí, které jsou přijaty k základnímu vzdělávání v ZŠ Prameny:
1, 4, 5, 10, 13, 14.

Vzhůru na palubu. Těšíme se na vás. 

———————————————————————————————————–

Z důvodu přetlaku poptávky se veřejný los v přítomnosti notáře uskuteční v pátek 1.4. ve 13:00 hod v ZŠ Prameny. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné vyzvednout v kanceláři školy. 

Do prvního ročníku bude přijato max. 9 žáků.

 

V souladu s platnou legislativou (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky) stanovila ředitelka školy následující kritéria pro přijetí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023:

Povinné:

  • Soulad rodičů s hodnotami a principy ZŠ Prameny

Zvýhodňující:

  1. sourozenec v ZŠ Prameny
  2. zájem o pedagogický směr ZŠ Prameny projevený absolvováním setkávání předškolních dětí a rodičů v Pramínku

Zvýhodňující kritéria budou použita v případě převisu poptávky po vzdělávání na naší škole v pořadí, jak jsou uvedena. Tedy například přednost mají sourozenci dětí, kteří již školu navštěvují. V případě přetlaku poptávky budou použita nejdříve zvýhodňující kritéria a poté losování.

Pramínek: program určený pro rodiče a děti, který seznamuje účastníky s fungováním, hodnotami a principy školy. Program se koná každý rok v několika termínech. Ve školním roce 2021/22 se program koná 16.2., 23.2., 2.3., 16.3.,23.3.

Soulad rodičů s hodnotami a principy školy bude ověřován pohovorem s rodiči.

Podmínkou zápisu není osobní účast dítěte ve škole.