Školné

Výše školného je stanovena na 3 900 Kč za měsíc na jednoho žáka. Školné zahrnuje školní výuku a družinu. Školné zahrnuje školní výuku a družinu, nezahrnuje stravování a případné (dobrovolné) zájmové kroužky v rámci družiny.