Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště se snaží přispívat k příjemné a bezpečné atmosféře ve škole i třídách samotných. Podporuje osobní rozvoj dětí, snaží se rozvíjet otevřenou komunikaci mezi rodinou a školou. Služby ŠPP mohou využívat děti, rodiče i pedagogové.

Hlavní oblasti činnosti

  • Psychologické poradenství pro děti a rodiče (podpora při zvládání náročných situací doma i ve škole, psychologické vedení, osobnostní rozvoj…)
  • Speciálně pedagogická péče (screening poruch učení, předcházení rozviji poruch učení, výběr vhodných pomůcek, vedení předmětu speciálně pedagogické péče, speciálně pedagogické poradenství pro děti i rodiče)
  • Prevence rizikového chování (podpora pozitivního klimatu ve třídách, rozvoj sociálních a emocionálních dovedností dětí, preventivní i intervenční programy pro třídní kolektivy).
  • Kariérní poradenství pro žáky a jejich rodiče.
Školní psycholožka, metodička prevenceMgr. Dana Tvrďochová
Konzultační hodiny  Středa 13 – 16 hod., po dohodě i jindy. Na konzultaci je třeba se předem objednat.
Kontakt774 218 359, dana.tvrdochova@zsprameny.cz
Výchovná poradkyněMgr. Martina Zitová, Ph.D.
Konzultační hodiny  Pondělí 14 – 15.30., po dohodě i jindy. Na konzultaci je třeba se předem objednat.
Kontakt777 626 252, martina.zitova@zsprameny.cz

ŠPP se řídí etickým kodexem poradenských pracovníků.