Nejčastější otázky

Rádi bychom Vám tímto odpověděli na nejčastější otázky, které se k nám dostávají.

1. Naučí se mé dítě to, co v klasické škole?

Naše škola má akreditaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a výuka proto musí probíhat v mezích Rámcového vzdělávacího programu daného tímto ministerstvem. Do konce páté třídy si děti osvojí stejné vědomosti jako žáci jiných škol. Také mohou získat něco navíc, schopnost spolupracovat, schopnost vyjádřit a obhájit svůj názor, schopnost respektovat své potřeby i potřeby druhých, schopnost být zodpovědný a nést důsledky svých činů.

2. Jak se mé dítě zapojí po přestupu na druhý stupeň klasické školy?

Každé dítě je jiné, ale zdravé a zdravě sebevědomé dítě je v 11 či 12 letech dostatečně flexibilní na to, aby se přizpůsobilo změnám souvisejícím s přechodem do nového kolektivu a prostředí. Mnohdy může být dítě na začátku šesté třídy připraveno na změny mnohem lépe než na začátku první třídy při přestupu z mateřské školy. Podporujeme u dětí zvídavost, sebevědomí a respekt k ostatním. Díky rozvíjení těchto vlastností by měly být děti připraveny na změny velmi dobře. V neposlední řadě je potřeba podotknout, že škola Krasohled bude usilovat o otevření také druhého stupně.

3. Pokud nejsem z Rousínova, nestanu se taxikářem svého dítěte?

Naše škola je školou komunitní, rodiče a pedagogové se společně setkávají, účastní se společných akcí a vytváří nová přátelství. Všichni máme společný cíl, vytvořit pro naše děti bezpečnou školu a na cestě za tímto společným cílem jsme ochotni si pomáhat, věnovat škole svůj čas a tímto způsobem řešíme i společné odvozy dětí z a do školy.

4. Zajistí škola družinu a stravování?
Družina je od 7:30 do 8:30, kdy začíná výuka, a odpoledne do 16:00. Škola má akreditovanou výdejnu jídel, jídlo je přiváženo z ZŠ Rousínov.

5. Vyplatí se má investice do školného?

Zřizovatel školy je nezisková organizace Spolek ProDěti. Veškeré příjmy, které plynou z dotací MŠMT a školného, jsou použity na zajištění výuky. Jsme soukromá škola založena rodiči. Pokud chceme zajistit kvalitní pedagogy a kvalitní pomůcky pro naše děti, tak se to bohužel bez pomoci rodičů a jejich investice neobejde.

Máte jiné otázky?

Volejte ředitelce školy Mgr. Martině Zitové, Ph.D., telefon: 777 626 252