Projekty

Začínáme projekt „Společně s dětmi proti suchu“

Základní škola Prameny se od 1. 8. 2021 spolupodílí na projektu financovaném z Programu Vzdělávání Fondu EHP zaměřeném na vzdělávání o klimatické změně pro děti 1. stupně.

ZŠ Prameny se zhostilo funkce koordinátora projektu a společně se Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov, spolkem Živá voda a dvěma školami z norské obce Namsos kommune vyvine a otestuje během 24 měsíců inovativní metodiku napomáhající učitelům aktivně zapojit děti do výuky o životním prostředí a klimatické změně. Metodika bude rozvíjet dovednosti a znalosti dětí důležité pro pochopení životního prostředí jež nás obklopuje, změn a procesů, které se v něm odehrávají, ale také pro aktivní zapojení dětí do komunity a společnosti.

Pedagogové ze škol v Namsos kommune budou do vývoje metodiky vnášet své podněty a zkušenosti z jejich vzdělávacího systému, čímž se podpoří pestrost pohledů a komplexnost metodiky.

Kromě metodiky bude také vytvořeno krátké video napomáhající šíření povědomí o problematice, ale i o projektu samotném a jeho cílech. S pomocí videa se tak budeme snažit motivovat pedagogy a ředitele dalších škol, aby metodiku aplikovali i u nich.

ZŠ Prameny a Vzdělávací a kulturní centrum Broumov budou také hostit dvě školení pro učitele z jiných škol, aby si mohli oni sami metodiku projít, vyzkoušet a vyhodnotit, zdali by pro ně nebyla přínosná.

V závěru projektu se všichni zapojení partneři setkají v Klášteře Broumov, kde se podělí o své dojmy, zkušenosti získané během předešlých 24 měsíců a připraví se na dobu po skončení projektu, kdy se bude metodika dále používat a propagovat na dalších školách.

Budeme Vás rádi průběžně informovat o tom, jak projekt postupuje, jak se do něj zapojují Vaše děti, a jaký na celou problematiku mají názor.

Níže můžete vidět plakát, který byl k projektu vytvořen a také shrnuje cíle projektu a metody, které bude používat pro jejich dosažení.

Plakát projektu "Společně s dětmi proti suchu"

První osobní setkání metodiček v Broumově

Práce na vývoji metodiky pro děti se rozběhla již na začátku září zejména v online prostoru. Osobně se metodičky potkaly na začátku října v prostorách Kláštera Broumov v rámci školení Živé vody.

Setkání všech partnerů zapojených v projektu „Společně s dětmi proti suchu“

První listopadový týden proběhlo první oficiální setkání všech partnerů. Na setkání se probraly praktické věci stran řízení projektu jako časový harmonogram a finanční stránka, ale také praktické výstupy projektu a role jednotlivých partnerů nutné k úspěšnému dokončení všech aktivit.

Setkání také splnilo účel potkání se a seznámení se všemi, kteří se na projektu podílí. Všem zapojeným dává projekt smysl, jsou si vědomi důležitosti tématu a potřeby vybavit pedagogy nástroji, které mohou dětem problematiku přiblížit. Tento soulad je příslibem k dobré a podnětné spolupráci ve všech fázích projektu. Těšíme se!

Screenshot z online setkání všech partnerů 4. 11. 2021

První rok projektu úspěšně za námi – s chutí vbíháme do roku číslo 2

Naši pedagogové společně s metodičkami z Vzdělávacího a kulturního centra Broumov a odborníky ze spolku Živá voda vypracovali povedenou a hravou metodiku a pracovní listy k tématu klimatické změny. Metodika bude sloužit pedagogům, které budou chtít dětem zábavným způsobem přiblížit. Pracovní listy jsou pak přímo pro děti s různorodými aktivitami k prohloubení pochopení problematiky.

V druhém roce se pak metodika i pracovní listy ozkouší přímo ve školách.

V ZŠ Prameny už jsme některé aktivity s dětmi ozkoušeli a děti z 5. třídy také odprezentovaly první návrh krajinných změn na městském úřadě v Rousínově. Vstřícné přijetí na radnici nás všechny namotivovalo k pokračování v druhém roce projektu.

Úvodní slide prezentace k návrhu tůně, po kliknutí na obrázek si můžete prohlédnout celou prezentaci.