Zápis do ZŠ Prameny

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání ve šk. roce 2019/2020 proběhne 1. dubna 2019.

Registrační čísla dětí, které jsou, na základě zvýhodněných kritérií nebo losu, zvány k zápisu:
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11.

K zápisu prosím přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonných zástupců.

Kriteria přijetí:

1. Přednostně jsou přijaty děti, jejichž sourozenec již je k 1.9.2019 žákem školy.

2.  Dále pak je pořadí dětí určeno losem.