Zápis do ZŠ Prameny

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání ve šk. roce 2019/2020 proběhne 1. dubna 2019.

K zápisu je možné se přihlásit do 29.3.2019.

K zápisu prosím přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonných zástupců.

Kriteria přijetí:

1. přednostně budou přijaty děti, jejichž sourozenec již je k 1.9.2019 žákem školy

2.  dále budou přijaty děti, které se v roce 2018/2019 účastnily akcí pořádaných školou a tím prokázaly, že se ztotožňují s filozofií a principy naší ZŠ