Naši lidé

Martina Zitová, ředitelka

Motto: „Kdo chce pít z pramene, musí jít proti proudu“

Na začátku mojí cesty k alternativní školce, později škole jsou dvě děti, které jsem nosila „pod srdcem“. Inspirací mi byly děti, které jsem provázela v lesním klubu Stromík. Prožitky s dětmi školními mě denně utvrzují v tom, že má smysl poznávat svět okolo nás i v nás právě s dětmi, má smysl podporovat jejich radostný, přirozený a všestranný růst. Můj život ovlivnil a nasměroval koncept „Respektovat a být respektován“. Absolvovala jsem semináře „Efektivní rodičovství“, „Intuitivní pedagogika“, „Original Play“. Vystudovala jsem obor Učitelství biologie a chemie na MU a doktorský studijní program Ekologie lesa na MENDELU v Brně. Vždy mi bylo nejlíp v přírodě, teď navíc obohaceno o objevování přírody s dětmi. V současné době objevuji radost z pohybu, konkrétně tance, z muzicírování a tvoření. Mým největším koníčkem mnoho let je divadlo, jsem členkou divadelního studia Dialog a divadla Strom.

 

Dana Kolaříková, učitelka a průvodkyně dětí na jejich cestě za poznáním

Motto: „Šamanem sám sobě.“

S dětmi pracuji už od základní školy. Vystudovala jsem učitelství pro1.stupeň na brněnské pedagogické fakultě a přes 20 let jsem učila na klasické základní škole. Zajímám se o to, jak měnit školu, aby byla k dětem lidštější a děti se mohly učit přirozeně, s radostí a v souladu s fungováním lidského mozku. V této oblasti se stále vzdělávám.  Absolvovala jsem Diplomový kurz Montessori pedagogiky, kurz Respektovat a být respektován, semináře intuitivní pedagogiky, mindfulness…  V současnosti studuji muzikoterapii. Mám tři děti, které mě hodně učí. Ve volném čase se starám se o částečně permakulturní zahradu, chodím do přírody, cvičím jógu pro ženy, bubnuji …

Tím nejdůležitějším, co děti učím, je umět vyjádřit co potřebuji tak, aby to bylo pro druhého přijatelné. Ráda jsem i partnerem rodičů, kteří jsou pro netradiční vzdělávání natolik nadšení, že jsou ochotní překonávat překážky, které nové věci přinášejí.

Irena Bílá, učitelka a průvodkyně dětí na jejich cestě za poznáním

Motto: „S úsměvem jde všechno líp J.“

Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a práci s dětmi jsem se začala věnovat už při studiu. Od samého začátku mého působení ve školství jsem měla pocit, že zavedené přístupy ke vzdělávání a postoje mnohých učitelů k dětem nejsou takové, jaké by děti potřebovaly, a chtěla jsem najít způsob, jak to dělat jinak. Baví mě objevovat stále něco nového a ráda hledám nové směry a nové cesty.

Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, seminář k tématu intuitivní pedagogiky a několik seminářů ke zdokonalení výuky a práce s dětmi. Snažím se dětem vytvářet takové prostředí, které podporuje jejich přirozenou zvídavost a které je vede k poznání, že ruku v ruce s vlastní zodpovědností mohou dokázat všechno, a současně jen to, pro co se samy rozhodnou.

Ráda čtu, chodím do přírody, zejména do hor, trávím čas s přáteli, mám ráda divadlo. Divadelní představení připravuji také s dětmi a v poslední době se věnuji i pořádání benefičních akcí „s dětmi pro děti“.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je DSC_4212-small-682x1024.jpg.

Dana Tvrďochová, učitelka a průvodkyně dětí na jejich cestě za poznáním

Motto: „…dělej malé věci s velkou láskou…“

Jsem moc ráda s dětmi. Baví mě vzájemné obohacování. Jejich pohled na svět, myšlenky a nápady jsou pro mě velkou inspirací.  Vystudovala jsem psychologii na FF MU a speciální pedagogiku na PedF UP. Učila jsem na základní umělecké škole literárně – dramatický obor, pracovala jsem v pedagogicko-psychologické poradně, působila jsem na základní škole jako školní psycholožka a učitelka. Podílím se také na tvorbě učebnic a metodických materiálů.

Hlavně jsem ale máma čtyř dětí, mám ráda přírodu, příběhy, umění….

Moc bych si přála přispět k tomu, aby děti zažívaly ve škole radost, učení bylo pro ně smysluplné a mělo přesah do běžného života. Aby se neučily pro život, ale životem, aby si uchovaly a rozvíjely otevřenost, tvořivost a zvídavost…. A spěly k odpovědnosti, samostatnosti a harmonii.

Dana Taušová, učitelka angličtiny a průvodkyně dětí na jejich cestě za poznáním

Vystudovala jsem angličtinu na FF MU a po studiu jsem chtěla využít angličtinu jinak než v klasickém školství. Po narození syna jsem hledala, jak mu přirozenou cestou zprostředkovat cizí jazyk, když nejsem rodilý mluvčí. Můj syn mi pomohl pochopit, že naučit se cizí jazyk je v podstatě přirozenou hrou, na kterou jsme my dospělí už dávno zapomněli, a tím mě přivedl k výuce angličtiny předškolních dětí a také do Pramenů. Učení nejen cizího jazyka by mělo vycházet z nás samotných, měl by nás popohánět náš vnitřní motor, ne vnější tlak, soutěživost a porovnávání s druhými. Snažím se přirozeným a hravým způsobem přiblížit dětem cizojazyčný svět a mít radost z toho, že nejsme omezeni jen naší mateřštinou a myšlení v jednom jazyce, ale máme díky tomu možnost pohybovat se po celém světě, ať už reálně nebo přeneseně, bez jazykové bariéry


Kateřina Tomášková, školní asistentka a průvodkyně dětí na jejich cestě za poznáním

Motto: „…a motto ať nám napíše sám život…“

Vždy jsem se chtěla věnovat práci s dětmi a po absolvování bakalářského studia na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně mě teorie poznána při studiu utvrdila v tom, že praxe musí být skvělá a obohacující. A je…děti jsou úžasné bytosti a naplňují mě radostí a upřímností. Jejich pohledy ukrývají tajemství a to mě baví objevovat u každého z nich. Sama jsem matkou dvou dětí, synů, kteří mě denně nepřestávají překvapovat a snažím se jim dát ten správný směr a podporovat je v jejich osobitosti. Ráda s nimi trávím veškerý svůj volný čas a když zbude chvilka, věnuji se hudbě, která je mým velkým koníčkem. Sport a tvoření všeho druhu je nedílnou součástí mého života.


Jitka Mládková, asistentka pedagoga a průvodkyně dětí na jejich cestě za poznáním

Motto: „Tvořivost je v srdci.“

Vystudovala jsem sociální pedagogiku a prošla jsem intenzivním arteterapeutickým výcvikem, od dětství maluji a tvořím.  Výtvarný kurz pod vedením výtvarníka doc. Petra Kvíčaly mě pedagogicky velmi inspiroval, 17 let se profesionálně věnuji výtvarné práci s dětmi, 5 let jsem pracovala s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Ráda dělám věci po svém a život mě učí, jak respektovat a zažívat při tom radost. Můj přístup k dětem je založen na principu doprovázení a rozvíjení vlastních schopností a potenciálu každého z nich. Jako průvodce dětí cítím vděčnost také za to, že ony provázejí mne.


Eva Míčová, školní asistentka, vychovatelka a průvodkyně dětí na jejich cestě za poznáním

Motto: „Kdo se učí, dělá chyby.“

Život vnímám jako prostor k učení, růstu a prožívání radosti i různých aspektů lidství. Než jsem se stala maminkou byly zdrojem učení hlavně knihy a teoretické informace, přístup k životu jsem měla spíše vědecký. S dětmi nastala veliká změna a já jsem za ni velmi šťastná. Učím se každým novým dnem, tím co přinese, s kým a čím se setkám. Vychutnávám si přítomnost a vnímám, že události mají svůj řád i čas.

Věnuji se práci v zahradě a sadu, vedu divadelní kroužek v obci, spoluorganizuji přívesnické tábory, nejraději trávím čas se svými blízkými v přírodě. Mám ráda otevřené sdílení s lidmi.

Těším se na vzájemné učení se s dětmi i dospělými ve škole Prameny.


Daniela Pospíšilová, asistentka pedagoga a průvodkyně dětí na jejich cestě za poznáním

Ráda pracuji s dětmi a pro děti. Je to obohacující, inspirující, ale i náročné a vyčerpávající.  Neustále ve střehu. Jsem ráda, že mohu druhým rokem pracovat v týmu naší školy pro naše děti. Od svého původního povolání zdravotní sestry jsem se odklonila ke keramice a k lektorování, převážně pro děti. Hlína je zajímavý materiál, který nám dává přímo naše zem a v prstech malých i velkých se dokáže proměnit v cokoliv. Uklidňuje mysl a duši a zároveň provokuje k tvorbě. Ve volném čase se podílím na pořádání příměstských táborů a volnočasových aktivit pro děti během školního roku.

Spolu s manželem a s našimi čtyřmi dětmi tvoříme rodinu, která se v čase proměňuje a žije.  Je báječné, že jsme se navzájem dostali.

Ráda si najdu čas na knížky, zahradničení a na vyjížďky na koloběžce.  S radostí na sebe nechávám působit sílu přírody.  Užívám si ji, její sílu a zároveň i obyčejnou neobyčejnost.

Jana Šenková, asistentka pedagoga a průvodkyně dětí na jejich cestě za poznáním

Už jako malá holka jsem chtěla být „paní učitelkou“. I když moje cesta k práci s dětmi byla trochu delší – vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, pracovala v bankovnictví, administrativě, v sociálních službách – nakonec dělám to, co mě opravdu baví. Absolvovala jsem studium pro asistenty pedagoga, kurz „Respektovat a být respektován“. Nyní se jako asistent pedagoga snažím předávat dětem  na jejich cestě za poznáním nejen nově získané informace, ale  i vlastní životní zkušenosti, neboť sama jsem maminkou dvou dětí.

Jarmila Kolaříková, asistentka pedagoga a průvodkyně dětí na jejich cestě za poznáním

Motto: „Žij každý den, jako by byl tvůj poslední …“

Dovolím si říci, že ač byla má cesta hodně klikatá, dovedla mě k cíli. Mým celoživotním snem bylo věnovat se dětem. Děti nás učí trpělivosti a upřímnosti. Jsem matkou dvou dospělých synů. Baví mě práce na zahradě, ráda čtu a toulám se přírodou. Absolvovala jsem kurzy R +R, kurz pro asistenta pedagoga. Nic není takové, jaké to vidíme, ale všechno je takové, jaké to vnímáme. Mějme srdce otevřená, jedině tak Vás nemine to, co je pro nás nejlepší.Miloslava Hazuchová, asistentka na lesní den a průvodkyně dětí na jejich cestě za poznáním

Motto: „Můžeme zažít velké štěstí ponořením se do podstaty přírody, do podstaty pravého života.“ (Míla Tomášová)                                        Vystudovala jsem environmentalistiku se zaměřením na výchovu. Mnoho let jsem pracovala jako lektorka ekologické výchovy v různých ekologických organizacích i jako průvodkyně v dětském lesním klubu.  Jsem vděčná za to, že můžu děti naší školy provázet na lesních dnech, protože pobyt dětí v přírodě  představuje pro dnešní generaci nenahraditelnou devízu pro celý život. Jaká je příroda velká učitelka nám ukazuje každý lesní den. Dokáže nás nejen naučit, ale i uvolnit, zklidnit, přivést blíže k sobě navzájem.

Obecně pro mě práce s dětmi vytváří příležitost poskytovat prostor, ve kterém se můžou děti projevit a dokázat skvělé věci.

Kromě práce s dětmi se věnuji tanečně-pohybové terapii, působím také jako lektorka kreativního terapeutického tance pro všechny věkové skupiny.  Jsem i lektorkou ekofilozické metody „Work that Reconnets“.

Renata Přichystalová, kuchařka, uklízečka

Motto: „Cesta pramene je dlouhá.“

Mám 3 krásné děti, které milují nadevše. Moje záliby jsou koně a psi.