Smíšená třída

Ve školním roce 2015/2016 se v Krasohledu společně učí dvě druhačky a tři prvňáci ve smíšené třídě s názvem Hledáček.

Model smíšené třídy vychází z předpokladu, že starší děti se nejlépe učí předáváním svých znalostí těm mladším a mladší děti často upřednostní radu staršího spolužáka před radou učitele.

„Qui docet, discit“ – Kdo učí jiné, učí sebe (J. A. Komenský)

Není lepší cesty, jak se něco dobře naučit, než to vyučovat, a něco vyučovat často znamená učit se to dvakrát. Partnerské učení je postupem, který může prospět vyučujícímu dítěti, které pomáhá, vyučovanému dítěti, které dostává pomoc i učiteli, který zprostředkuje učení. Dobré výsledky vyplývají z ovzduší spolupráce při učení, ze zážitku společného cíle a ze vzniku sociálních vazeb. (Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se: praktický průvodce strategiemi vyučování.  Portál, 1997)

Ve školním roce 2016/2017 se smíšená třída rozroste o nové žáky, nynější předškoláky, ale možná přibudou i prvňáci a druháci z jiných škol. Budeme tak mít třídu namíchanou ze tří ročníků. Tento model nejlépe vyhovuje pedagogice podle M. Montessori, kde si každé dítě postupně projde třemi fázemi, nejprve patří mezi nejmladší a má spoustu rádců a pomocníků z řad starších dětí. Poté se stává prostředním a může pomoc přijímat i dávat. Nakonec patří mezi nejstarší ve skupině a nabité zkušenosti a znalosti může předávat mladším dětem.