Podoba výuky

Výuka bude probíhat v blocích, bez zvonění a bez jasně ohraničených předmětů. Předměty se naopak budou co nejvíce prolínat, aby bylo učivo probíráno v mezioborových souvislostech a s odkazem na běžný život, což dá učivu smysluplnost. Stavíme na tom, že co má pro děti smysl, o to budou mít zájem, to se budou chtít učit a bude je to bavit. Budeme podporovat práci ve skupinkách, tzv. kooperativní učení, kdy se děti učí nejen spolu ale i od sebe navzájem. Vždy, když to bude možné a vhodné, budou děti trávit čas výuky venku.