Matematika prof. Hejného

Matematiku se v  naší škole učíme metodou profesora Milana Hejného.

„Matematika není o  rychlém a  správném počítání. Je o  kvalitě myšlení. Rychle a  spolehlivě umí počítat každá kalkulačka. Tuto schopnost na trhu práce vaše dítě v  budoucnu neprodá. Co je a  bude stále více žádáno, je schopnost řešit problémy a  komunikovat. Naše metoda učí obojí,“ vysvětluje autor prof. Milan Hejný.

Zásady, kterými se metoda řídí:

Hierarchie cílů

Cíle výchovné jsou důležitější než cíle poznatkové, protože kvalitu společnosti více určují hodnoty mravní než hodnoty znalostí. Porozumění je důležitější než dovednost.

Klima výuky

Mnohdy strach blokuje myšlení. Ovzduší vzájemné důvěry žáků a učitele podporuje radost z práce a jeho tvořivost. Úspěch žáka učitel se žákem citově spoluprožívá. Žákovu chybu pak pomáhá bez emocí analyzovat a poučit se z ní. Chyba není jev nežádoucí. Analýza chyby je asi nejúčinnější způsob nabývání znalostí.

Přiměřené možnosti pro každého žáka

Děti přicházející do 1. ročníku se většinou výrazně liší svými předchozími matematickými znalostmi a schopnostmi. Učebnice se snaží pomoci zvládnout tuto různorodost (nevyděsit slabé a nenudit vyspělé) a úloha učitele v 1. ročníku je v tomto nejnáročnější. Postup musíme zvolit takový, aby i mírně podprůměrné děti byly schopny učivo pochopit a dětem s vyspělejší kulturou matematického myšlení byly poskytnuty přiměřeně náročnější úlohy. Tyto úlohy jsou v omezeném počtu zařazeny v učebnici, učitel je najde v příručce a na kartách.

Poznatek získaný vlastní úvahou je kvalitnější než poznatek převzatý

Učitel, který vede žáky k samostatnému hledání řešení, dává žákům víc, než učitel, který je učí, jak ten nebo onen typ úloh řešit. První cesta vyžaduje trpělivost a čas. Výsledky se dostavují pomaleji, ale jsou trvalé a schopné dalšího rozvoje. Druhá cesta je rychlejší, ale nabízí žákovi spíše protézu poznatku než skutečný poznatek.

Komunikace

Role učitele je motivační a organizační. Úloha badatele náleží žákům. V diskusi se bude objevovat mnoho podnětů, názorů a chybných představ, které pomáhají všem zúčastněným vytvořit si vlastní plnohodnotný poznatek, který dobře zapadá do již existující struktury znalostí.

20151126_134946 20151126_135803

20151126_141440 20151126_141032

Více o metodě ZDE.