Slovní hodnocení

Zpětná vazba je pro kvalitní učení nutná, známka nikoli. Zpětná vazba představuje informaci, zda je postup správný či nikoliv, jaký je podaný výkon ve srovnání se žádoucím vzorem či kritériem, v čem se konkrétně mýlíme a co a jak máme dělat dál. Zpětná vazba je zaměřená na průběh činnosti či její výsledek, nikoliv na posuzování kvalit toho, kdo ji provádí. Kvalitní zpětnou vazbu dostávají děti v naší škole ve formě slovního hodnocení.

Slovní hodnocení:

– podává přesné informace o tom, co konkrétně dítě zvládlo a a na čem musí ještě pracovat,

– nemění vnitřní motivaci k učení na motivaci vnější (odměna známkou je vnější motivace),

– nerozděluje třídní kolektiv a neporovnává děti mezi sebou,

– přispívá k pocitu pohody, bezpečí a dobré atmosféře ve třídě, což jsou předpoklady k efektivnímu učení,

– nezpůsobuje strach, rezignaci

– nevytváří negativní postoje vůči sobě, škole, vzdělání,

– nesměřuje k podvádění, vyhýbání se zkoušení,

– zlepšuje vztah učitele a žáka,

– učí žáka hodnotit sám sebe.

Slovní hodnocení je však stále hodnocení od druhého člověka. Proto se děti v naší škole učí také sebehodnocení.