Hodnoty školy

Hodnoty, na nichž je škola založena:

▶ Uznáváme partnerský a respektující přístup k dětem i ostatním lidem
▶ V touze po učení spatřujeme přirozenou touhu dítěte, kterou je potřeba rozvíjet, ne přetvářet
▶ Respektujeme individuální předpoklady k učení u každého dítěte
▶ Podporujeme dítě ve svobodném a zodpovědném rozhodování a vyjadřování
▶ Podporujeme spolupráci dětí ve skupině, vzájemnou komunikaci, respekt a úctu
▶ Chybu vnímáme jako přirozenou součást procesu učení a výzvu k další práci
▶ Chceme, aby škola byla místem, kde se dítě bude cítit dobře a bezpečně
▶ Chceme, aby naše škola maximálně podporovala proces učení, stejně důležité jsou znalosti, dovednosti a postoje