Genetická metoda čtení

Číst a psát se v naší škole učíme metodou genetickou. Touto metodou se v Česku učí děti na cca 10 až 15 % škol.

Genetická metoda čtení, označovaná též jako hlásková, spočívá v hláskování slov. Dítě nejprve „přehláskuje“ slovo, pak je teprve přečte dohromady. Spojuje tedy hlásky bez slabikování (s-l-o-v-o – slovo). Zjednodušeně řečeno, vychází se z intuitivního čtení po písmenech, které si přirozeně osvojují už předškoláci, kteří se snaží sami číst. Tato metoda se dnes pojímá jako metoda přirozená vývoji dítěte.

Její výhodou je, že tímto způsobem se děti naučí velmi brzy přečíst téměř jakékoli slovo, což je motivuje ke čtení v nejrůznějších situacích, mají doslova chuť číst všechny nápisy, které se kolem nich během dne vyskytnou a jsou nadšené, že se díky tomu vyznají ve světě dopslělých zase o něco více. Děti se nejprve učí číst pouze velká tiskací písmena, nejsou tak zatěžovány dalšími tvary a rozvoj prvního čtení je díky tomu rychlejší. Metoda se také zaměřuje na porozumění textu.

I při psaní se nejprve používají pouze velká tiskací písmena. Děti tak velmi záhy dokáží zapsat téměř cokoli a hojně toho využívají (píší rodičům seznamy na nákup, pozvánky na představení do dětského pokoje, poděkování kamarádům za pomoc:)

Na konci prosince děti dokáží přečíst krátký příběh, například:

LÁĎA A JEHO PAPÍROVÁ LOĎKA

LÁĎA SI DNES VE ŠKOLE VYROBIL PAPÍROVOU LOĎKU. MOC SE MU LÍBILA. PŘESTO STÁLE ŘEŠIL, ZDA BY JEHO LOĎKA PLULA TAKÉ PO VODĚ. NEMOHL SI POMOCI, MUSEL TO VYZKOUŠET. JAKMILE PŘIŠEL DOMŮ, NAPUSTIL VANU PLNOU VODY. POMALU POLOŽIL LOĎKU NA VODU A ČEKAL. LODIČKA SE…

DOKONČI VĚTU A POKRAČOVÁNÍ ZAPIŠ DO RÁMEČKU

Úryvek je z učebnice českého jazyka pro 1. ročník ZŠ Lili a Vili ve světě velkých písměn, kapitola k procvičování měkkých souhlásek Ď, Ť, Ň.

krasohled_trida 4 u rozcestníku

S písmeny se setkáváme nejen ve škole, ale i na lesním dnu. Čteme názvy obcí na šipkách.

 

705

Tvary písmen vidíme i ve stromech, k psaní využijeme jejich listy.