Edukativní skupinka Kukátko

Nahlédněte se svými dětmi do Krasohledu

 

Díky Kukátku můžete nahlédnout přímo do nitra Krasohledu, spolu se svým dítětem můžete přijít každou středu od 16:00 do 17:00. S paní učitelkou můžete zažít hodinu krasohleďácké výuky, vyzkoušet si matematiku profesora Hejného, zažít partnerský přístup pedagoga, sledovat dítě při vlastních objevech, prožívat, učit se a hrát si v jednom okamžiku.

Děti v Kukátku poznají nové kamarády a učitelku Danu, hravou a zábavnou formou se naučí nebo si zopakují, co je potřeba před vstupem do školy, prostor dostane procvičování hrubé i jemné motoriky.

Rodiče se mohou seznámit s lidmi podobně smýšlejícími o vychově a vzdělávání, mohou pozorovat uplatňování principů školy Krasohled v praxi, seznámí se s metodami, podle kterých se děti v Krasohledu učí.

Bližší informace a přihlašování: pedagog Kukátka PaedDr. Dana Kolaříková, koldan@atlas.cz, 777 347 386

kukatko3_A4